Chargespot City
Chargespot City

Chargespot City

Δημιουργούμε δίκτυα σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σε δημόσιους χώρους!

Βρισκόμαστε κοντά σε κάθε Δημόσιο Οργανισμό που επιθυμεί να ενταχθεί ομαλά στην νέα αγορά μετακινήσεων συμμετέχοντας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των φορτιστών μέχρι την διαχείριση και προσφορά υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς τους τελικούς χρήστες των σημείων επαναφόρτισης συμβαδίζοντας με το νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρηση για τους σταθμούς φόρτισης

Σύστημα αυτοματοποιημένων πληρωμών

Παρέχεται τεχνική υποστήριξη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει

Παρέχεται Web πλατφόρμα για τη διαχείριση των φορτιστών (ιστορικό και δεδομένα φορτίσεων)

Σύστημα Κατανομής Ισχύος (Dynamic Load Management) για τους εγκατεστημένους φορτιστές

Εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών των σταθμών φόρτισης από το πλήρως καταρτισμένο τμήμα Customer Care της Protergia

Η Protergia, μέσω δωρεάς προς το Δήμο Αθηναίων, δημιουργεί το πρώτο μεγάλο δίκτυο σταθμών φόρτισης δημοσίας χρήσης στην Ελλάδα με 25 σημεία επαναφόρτισης.

Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα στάδια που περιλαμβάνουν:

  • Αυτοψία των σημείων και επιλογή καταλληλότητας βάσει προσυμφωνημένων κριτιρίων με το Δήμο Αθηναίων.
  • Χωροθέτηση των σημείων και συλλογή απαιτούμενων εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.
  • Ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων εργασιών υποδομών για την κατάλληλη τελική τοποθέτηση των σταθμών φόρτισης.
  • Εγκατάσταση από τεχνικούς συνεργάτες της Protergia και θέση σε λειτουργία των σταθμών φόρτισης που είναι πλέον έτοιμοι προς δημόσια χρήση.
  • Παραμένουμε κοντά στο Δήμο Αθηναίων για την διαχείριση και συντήρηση των φορτιστών ώστε να εγγυηθούμε την καλή τους λειτουργία.